Fundacja Będzie Dziko została zarejestrowana w KRS 7-go wrzesnia 2020 r. pod nr 0000856729. Powstała w efekcie kilkuletniej działalności nieformalnej grupy Społecznych Strażników Drzew w Rzeszowie, ma mieć jednak szerszy zakres działalności ekologiczno-społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Trzyosobowy Zarząd:

Prezes: Zbigniew Mieszkowicz

Członkowie: Agnieszka Itner, Lech Wajler

FUNDACJA BĘDZIE DZIKO

35-205 Rzeszów, ul. Klonowa 26/26

NIP 5170409452

REGON 38696243500000