Projekt Społecznych Strażników Drzew w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim

Kategoria I nr projektu 4 Zazieleńmy Rzeszów! Zasadzenie 100 drzew na każdym osiedlu. Już niedługo będzie można głosować w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Będziecie mogli wybrać nasz projekt na zasadzenie drzew w Rzeszowie. CEL PROJEKTU Projekt ma na celu nasadzenie na każdym osiedlu Rzeszowa 100 drzew, czyli w sumie dałoby to liczbę 3200 nowych roślin w […]

Spór o wycinkę drzew przy SP25 w Rzeszowie – mieszkańcy kontra dyrekcja szkoły

.Po pismach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z 30 września br. i odpowiedzi z 15 października, Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie, na propozycję wykonania ekspertyzy statyki drzew Fundacji Będzie Dziko z 7 października 2020 r., sprawa sporu wokół wycinki drzew w wymienionej szkole wydaje się być zamknięta. Wniosek o wycinkę […]

Baranówka (os. Andersa) – zielona barykada w mieście.

W związku z obroną zieleni miejskiej o mieszkańcach rzeszowskiego os. Andersa zrobiło się głośno w 2013 r., kiedy chciano na terenie Parku Sybiraków wybudować aquapark. Mobilizacja i determinacja mieszkańców doprowadziły do wycofania inwestycji i park ocalał. Z podobną determinacją mieszkańcy tegoż osiedla przeciwstawili się przy okazji planów rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowej, gdzie w planach […]