Baranówka (os. Andersa) – zielona barykada w mieście.

W związku z obroną zieleni miejskiej o mieszkańcach rzeszowskiego os. Andersa zrobiło się głośno w 2013 r., kiedy chciano na terenie Parku Sybiraków wybudować aquapark. Mobilizacja i determinacja mieszkańców doprowadziły do wycofania inwestycji i park ocalał.

Z podobną determinacją mieszkańcy tegoż osiedla przeciwstawili się przy okazji planów rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowej, gdzie w planach inwestycyjnych była przewidziana znaczna wycinka drzew. Mieszkańcy skontaktowali się z Społecznymi Strażnikami Drzew w Rzeszowie, po tym jak zauważyli, że na wielu rosnących drzewach pojawiły się numery, które jak się okazało świadczą o przeznaczeniu do wycinki.

W imieniu mieszkańców Strażnicy dotarli do dokumentacji przetargowej, na bazie której mogli w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poinformować mieszkańców jakie są plany inwestycyjne. Uruchomiona została petycja protestacyjna, odbyło się spotkanie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta i na dobre rozgorzał konflikt i negocjacje. Osiedle zostało podzielone na kilka stref zadaniowych tej inwestycji, a najbardziej istotne dla zachowania rosnących drzew okazały się cztery zadani: 2.1 – (ul. Spiechowicza 3,5,7,9,11,13,15),

2.2 – (ul. Spiechowicza 4,6,8), 2.3 – (ul. Broniewskiego 3,5,9,11,13,15,17,19,21,23), 2.4 – (ul. Broniewskiego 24,26,28a,32), gdzie w sumie do wycinki przeznaczonych zostało 59 drzew.

O sporze pisały lokalne media, w których mieszkańcy akcentowali, że nie byli informowani o planowanych zmianach w ich otoczeniu i nikt nie konsultował z nimi planów inwestycyjnych. Odbyło się już cztery niełatwe spotkania mieszkańców, Strażników Drzew i miejskiego Wydziału Inwestycji, spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, który jest kompetentny w tej sytuacji co do wydania decyzji zezwalającej na wycinkę. Sami mieszkańcy spotykali się ze Strażnikami Drzew około siedem razy i choć sporo udało się osiągnąć jeśli chodzi o zadanie 2.3 i 2.4., to nadal negocjacje toczą się co do zadań 2.1 i 2.2. W przypadku zadania 2.2. Społeczni Strażnicy Drzew, którzy powołali Fundację Będzie Dziko, dla formalizacji działań, dzięki fundacji zostali włączeni w charakterze strony w sprawę, co znacznie ułatwia dostęp do dokumentów i daje możliwość zaskarżania niekorzystnych decyzji. W przypadku zadania 2.1. zostały złożone dokumenty o włączenie Fundacji Będzie Dziko w charakterze strony i czekamy na decyzję. Spór trwa od czerwca 2020 r., mamy nadzieję, że początek 2021 r, przyniesie jego zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.