Projekt Społecznych Strażników Drzew w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim

Kategoria I nr projektu 4


Zazieleńmy Rzeszów!

Zasadzenie 100 drzew na każdym osiedlu.

Już niedługo będzie można głosować w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Będziecie mogli wybrać nasz projekt na zasadzenie drzew w Rzeszowie.

CEL PROJEKTU


Projekt ma na celu nasadzenie na każdym osiedlu Rzeszowa 100 drzew, czyli w sumie dałoby to liczbę 3200 nowych roślin w mieście. Miejscami realizacji byłyby wszelkiego typu nieużytki, trawniki, klomby, ale też parki i inne tereny zieleni. O miejscach nasadzeń będą decydować Rady Osiedli Rzeszowa w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy mogliby składać swoje propozycje miejsc Radom Osiedli i dodatkowo uczestniczyć w nasadzeniach. To pozwoli zmniejszyć koszty związane z realizacją, a z drugiej strony pozwoli zintegrować mieszkańców. Dzieci miałyby okazję do żywej edukacji przyrodniczej.
Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu odpowiedniej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Z roku na rok obserwujemy zmniejszanie liczby drzew na terenie miasta, co negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców. Drzewa dają nam cień, redukują hałas, absorbują zanieczyszczenia i dają życiodajny tlen. Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;2. papierowej: za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.