Spór o wycinkę drzew przy SP25 w Rzeszowie – mieszkańcy kontra dyrekcja szkoły

.Po pismach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z 30 września br. i odpowiedzi z 15 października, Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie, na propozycję wykonania ekspertyzy statyki drzew Fundacji Będzie Dziko z 7 października 2020 r., sprawa sporu wokół wycinki drzew w wymienionej szkole wydaje się być zamknięta.

Sprawa wypłynęła do opinii publicznej dzięki Społecznym Strażnikom Drzew, którzy monitorując Biuletyn Informacji Publicznej natrafili na zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie dotyczące kosztów wycinki 31 drzew rosnących wokół szkoły. W związku z tym pojawiły się artykuły prasowe i przedstawiciel jednej z organizacji ekologicznych rozmawiał z dyr. Barbarą Ziebą o możliwości zachowania drzew, która zapewniała, że rozpatrzy sprawę z należytą starannością. Została zredagowana i złożona petycja protestacyjna w sprawie do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Ostatecznie szkoła zawnioskowała o wycinkę 31 szt. drzew, w większości świerków z powodów bezpieczeństwa związanego z wywróceniem się drzewa podczas silnych wiatrów. Decyzją Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 27.07. 2020 r. szkoła uzyskała zezwolenie na wycięcie 21 drzew.

 

 

Po decyzji Urzędu Marszałkowskiego konflikt nabrał na sile, zaangażowali się nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również byli nauczyciele i dyrektorzy szkoły, łącznie z osobami, które te drzewa sadziły. W dniu inauguracji roku szkolnego przed szkołą miała miejsce pikieta protestacyjna, wywieszono banery i wystawiono tablice z hasłami w obronie drzew, prasa w licznych artykułach opisywała sprawę. W konflikt zaangażował się Prezydent Miasta Tadeusz Ferenc, starając się wysłuchać każdą ze stron i organizując spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Argumenty szkoły były niezmienne, płytki system korzeniowy i niebezpieczeństwo wywrotu drzew, czyli zagrożenie dla uczniów, Społeczni strażnicy Drzew oponowali, że metoda którą dokonywano oględzin drzew nie jest w stanie wykazać głębokości i układu bryły korzeniowej, a tym bardziej określić zagrożenie związane ze statyką drzew i wnioskowali o fachową ekspertyzę testem obciążeniowym. Gdzieś w dalszym planie pobrzmiewały argumenty o zacienianiu sal lekcyjnych, kolizji z elewacją i faktem, że drzewa rosną blisko linii gazowniczej, co może spowodować jej uszkodzenie. Adwersarze odpowiadali, że w tej sprawie powinna być ekspertyza gazowni, a z elewacją koliduje zaledwie trzy drzewa.

Każda ze stron została przy swoim i wydawało się, że tak zostanie, ale 7 października Fundacja Będzie Dziko w ramach, której działają Społeczni Strażnicy Drzew wystąpiła pisemnie z inicjatywą do Szkoły Podstawowej 25 o przeprowadzenie profesjonalnej ekspertyzy w oparciu o najnowszy sprzęt w zakresie statyki drzew, koszty przedsięwzięcia miały być pokryte ze środków zebranych wśród zainteresowanych przeprowadzeniem takiej ekspertyzy. W piśmie wskazywano, że osoby zainteresowane mają prawo do rozstrzygnięcia kwestii statyki drzew w oparciu o nie budzące wątpliwości najnowocześniejsze urządzenie i renomowanego eksperta. W odmownej odpowiedzi z 15 października fundacja, dowiedziała się, że szkoła nie widzi potrzeby ponownej ekspertyzy i wykonane oględziny drzew przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego są wyczerpujące, ponadto okazało się, że 6 października szkoła otrzymała pismo z Polskiej Spółki Gazownictwa, która nakazuje usunięcie 13 drzew kolidujących z instalacją gazową.

Z tego co dowiedzieliśmy się w Fundacji Będzie Dziko, nie mają zastrzeżeń do pisma Polskiej Spółki Gazownictwa, poza tym, że pojawiło się z dużym opóźnieniem, a winno być załącznikiem do wniosku o wycinkę. Żałują pozostałych ośmiu drzew, że nie dano im szansy przebadania i przeprowadzenia warsztatów dla zainteresowanych tą innowacyjną metodą badania statyki. Mają nadzieję, że w przyszłości w Rzeszowie będzie korzystać się z takich urządzeń i choć cała sprawa pozostawia sporą dozę niesmaku, to ocalonych zostało 10 drzew, a to jest też ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.